Certifikáty

izolaciekosice izolaciekosice izolaciekosice
Osvedčenie pre montáž
zatepľovacích systémov STX.THERM
Certifikát spoločnosti BASF Certifikát spoločnosti Murexin

izolaciekosice

izolaciekosice izolaciekosice izolaciekosice
Certifikát člena Cechu strechárov Slovenska Autorizácia na prevádzkovanie hydroizolácií striech Oprávnenie k realizácii fóliových hydroizolačných systémov Licencia na vykonávanie prác dodatočného zatepľovania
izolaciekosice izolaciekosice izolaciekosice izolaciekosice
Certifikát preukázania zhody Certifikát odbornej spôsobilosti Certifikát odbornej spôsobilosti pri používaní zatepľovacích sýstémov Certifikát preukázania zhody
izolaciekosice izolaciekosice izolaciekosice
Certifikát autorizovaného partnera izolácie striech Osvedčenie na pokladanie hydroizolačných materiálov Licencia na práce dodatočného zatepľovania bytových budov

 

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk