Rok 1995

Realizované projekty v roku 1995

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov, AMUR 123
Oprava strešného plášťa: Amurská ul., Košice, 700m2
Technický dozor investora: p. Paľa Miroslav, 6744 669


Investor:
VVaK Svidník
Oprava strešného plášťa: ČOV Hunkovce, 300m2
Technický dozor investora: Ing. Bachura


Investor:
VVaK Svidník
Oprava strešného plášťa: a ZS Stropkov, 400m2
Technický dozor investora: Ing. Bachura


Investor:
VVaK Svidník
Oprava strešného plášťa: ČS Miňovce, 100m2
Technický dozor investora: Ing. Bachura


Investor:
Modus š.p., Košice
Oprava strešného plášťa: kpt. Jaroša 4, 6, 1.200m2
Technický dozor investora: Ing. Štempel, 6193220


Investor:
SBD IV., Košice
Oprava strešného plášťa:: Krakovská ul., 300m2
Technický dozor investora: Ing. Džbor


Investor:
SBD IV., Košice
Oprava strešného plášťa: Južná 13, Košice, 100m2
Technický dozor investora: Ing. Džbor


Investor:
SBD IV., Košice
Oprava strešného plášťa: Pavilon U, 1.500m2
Technický dozor investora: Ing. Džbor


Investor:
SBD IV., Košice
Oprava strešného plášťa: Rastislavova 3, 100m2
Technický dozor investora: Ing. Džbor


Investor:
SBD IV., Košice
Oprava strešného plášťa:Rosná ul., 1.500m2
Technický dozor investora: Ing. Džbor


Investor:
SBD IV., Košice
Oprava strešného plášťa:Oštepová ul., 1.400m2
Technický dozor investora: Ing. Džbor


Investor:
TEKO Košice
Oprava strešného plášťa: Teplárenská ul., 1.200m2
Technický dozor investora: Ing. Štempel


Investor:
SBD IV., Košice
Oprava strešného plášťa: Južná ul., 1.150m2
Technický dozor investora: Ing. Džbor


Investor:
SBD IV., Košice
Oprava strešného plášťa: Topoľová ul., 250m2
Technický dozor investora: Ing. Džbor


Investor:
SBD IV., Košice
Oprava strešného plášťa: Polárna ul., 700m2
Technický dozor investora: Ing. Džbor

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk