Rok 1996

Realizované projekty v roku 1996


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov, URALSKÁ 4,5, Košice
Oprava strešného plášťa: 340m2
Technický dozor investora: Ing. Zubrický, 6741701, 6322878


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov, AMUR 123, AMUR 456, Košice
Oprava strešného plášťa: Amurská ul., 1.360m2
Technický dozor investora: Miroslav Paľa, 6744669, Mášiková Darina, 6743371


Investor:
Bytové hospodárstvo mestskej časti Staré mesto, Košice
Oprava strešného plášťa: Pajorova ulica, 260m2
Technický dozor investora: Olga Jakšová, 6220279


Investor:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Oprava strešného plášťa: Jesenná ul., 1.400m2
Technický dozor investora: Mariássi Peter, 6222121


Investor:
SE a.s, Tepelná energetika Košice, o.z.
Oprava strešného plášťa: 915m2
Technický dozor investora: Ing. Štempel, 6193220


Investor:
Územné bytové družstvo Hornád, Košice
Oprava strešného plášťa: Alvinczyho ul., 520m2
Technický dozor investora: Jurkovič Peter, 6223157


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov NOVUM, Ostravská 26, Košice
Oprava strešného plášťa: Ostravská 26, 360m2
Technický dozor investora: Ing. Hroncová Nataša, 646 04 68


Investor:
STAMP s.r.o., Košice
Oprava strešného plášťa: DZ Koksovňa VSŽ a.s., Košice, 500m2
Technický dozor investora: Ing. Želinský Rudolf, 6334343


Investor:
Obchodné centrum TRIO, Košice
Oprava strešného plášťa: Muškátova ul., 1.060m2
Technický dozor investora: Juraj Vojtechovský, 6421812


Investor:
Stavebné bytové družstvo IV. Košice
Oprava strešného plášťa: Palárikova 7, 108m2
Technický dozor investora: Ing. Džbor, 6743490


Investor:
Stavebné bytové družstvo IV., Košice
Oprava strešného plášťa: Čiernomorská ul., 320m2
Technický dozor investora: Ing. Dźbor, 6743490


Investor:
Stavebné bytové družstvo IV., Košice
Oprava strešného plášťa: Južná 32, 307m2
Technický dozor investora: Ing. Dźbor, 6743490


Investor:
Stavebné bytové družstvo IV., Košice
Oprava strešného plášťa: Turgenevova ul., 720m2
Technický dozor investora: Ing. Dźbor, 6743490


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov, MIŠKOVECKÁ 14 a 15, Košice
Oprava strešného plášťa: Miškovecká ul., 336m2
Technický dozor investora: Funderák Ján, 6460504


Investor:
Miestna správa bytov Košice-Šaca
Oprava pochôdznej plochy balkóna: 96m2
Technický dozor investora: Ing. Slezák Dušan,6842531


Investor:
Bytové hospodárstvo mestskej časti Staré Mesto, Košice
Oprava strešného plášťa: Kuzmányho 7, 9, 400m2
Technický dozor investora: Olga Jakšová, 6220279


Investor:
Bytový podnik mesta Košice
Oprava strešného plášťa: Cottbusská ul., 750m2
Technický dozor investora: p. Novická, 6432136


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Tr.SNP 697173 Košice
Oprava strešného plášťa: Tr. SNP, 680m2
Technický dozor investora: Ing. Hricko Jozef, 6442004, p. Hegeduš, 6435997


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov, SVB MOLDAVSKÁ 17 a 19, Košice
Oprava strešného plášťa: Moldavská ul., 430m2
Technický dozor investora: Jaroš Štefan, 6436350, Ing. Pella, 6427982


Investor:
Bytové hospodárstvo mestskej časti Staré Mesto, Košice
Oprava strešného plášťa: Komenského ul., 290m2
Technický dozor investora: Olga Jakšová, 6220279


Investor:
Stavebné bytové družstvo IV., Košice
Oprava strešného plášťa: Ladožská ul., 1.080m2
Technický dozor investora: Ing. Dźbor, 6743490


Investor:
OBAL-SERVIS a.s., Košice
Oprava strešného plášťa: Streda nad Bodrogom, 2.700m2
Technický dozor investora: Purdeš Milan, 6233915, Ing. Kováč, Ing. Czapp, 056/93532


Investor:
OÚ Košice-okolie, Hroncova 13
Oprava strešného plášťa: výcvikové stredisko Malá Ida, 200m2
Technický dozor investora: Ing. Tomašovič, 6004153


Investor:
Prešov Real, s.r.o., Slovenská 40, Prešov
Oprava strešného plášťa: CENTRAL-Prešov sídl.II., 800m2
Technický dozor investora: Ing. Kahanec Stanislav, 051/7732084


Investor:
Modus š.p. v likv., Košice
Oprava strešného plášťa: 2.500m2
Technický dozor investora: Kalafut Viliam, 6748680


Investor:
Export-Import VSŽ, Košice
Oprava strešného plášťa: 1.500m2
Technický dozor investora: Ing. Fridrich, 6730022

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk