Rok 1997

Realizované projekty v roku 1997

Investor: Stavoterm Michalovce s.r.o., ul. Stavbárov 12, 071 01 Michalovce
Oprava strešného plášťa: Koščova ul., Košice, 1.000m2
Technický dozor investora: F. Biž, 056/6423427


Investor:
SWAM s.r.o., Vozárova 1, Košice
Oprava strešného plášťa: 3.500m2
Technický dozor investora: Ing. Murtin, 090360088


Investor:
SUBOP plus s.r.o., Mlynárska ul., Košice
Oprava strešného plášťa: Jenisejská, Košice - Spoločenstvo vlastníkov bytov, 750m2
Technický dozor investora: Ing. Leščišin, 678 23 26


Investor:
Okresné stavebné družstvo, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
Oprava strešného plášťa: Blok K2 Michalovce, 250m2
Technický dozor investora: p. Michal Paňko, 056/6425868


Investor:
Okresné stavebné bytové družstvo, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
Oprava strešného plášťa: Blok B4, sídlisko Východ, Michalovce, 2.100m2
Technický dozor investora: p. Michal PAŇKO, 056/ 64 258 68


Investor:
Okresné stavebné bytové družstvo, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
Oprava strešného plášťa: Blok A4 sídlisko Východ, Michalovce, 2.300m2
Technický dozor investora: p. Michal Paňko, 056/6425868


Investor:
Územné bytové družstvo, Košice-Kuzmányho, Vojenská 14, Košice
Oprava strešného plášťa: Kuzmányho 21-27, Košice, 800m2
Technický dozor investora: p. Čeklovská, 6253797


Investor:
Mestská časť Košice, Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice
Oprava strešného plášťa: Obchodné centrum III., Hemerkova 39, Košice, 1.600m2
Technický dozor investora: p. Mária Reichová


Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Buzulucká 2-4, Košice
Oprava strešného plášťa: 500m2
Technický dozor investora: Ing. Pajor, 6711992


Investor:
Bytový podnik mesta Košice
Oprava strešného plášťa: Michalovská 25,27,29, 700m2
Technický dozor investora: p. Ružička, 6422141


Investor:
Stavebné bytové družstvo IV., Košice
Oprava strešného plášťa: Ladožšká 7,13,14,15,16, 1.100m2
Technický dozor investora: Ing. Plica, 6743490


Investor:
Bytové hospodárstvo s.r.o., Košice
Oprava strešného plášťa: Pajorova 2 a 8, 400m2
Technický dozor investora: p. O. Jakšová, 6224915


Investor:
SUBOP plus s.r.o., Košice
Oprava strešného plášťa: Trebišovská 9, Spoločenstvo vlastníkov bytov, 250m2
Technický dozor investora: P. Saláková, 6433521


Investor:
Consolida Intermed s.r.o., Košice
Oprava strešného plášťa: Interiér-Nižné Kapustníky, 1.300m2
Technický dozor investora: Ing. Szilágyi, 6780349


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Dvorkinova 18 a 20, Košice
Oprava strešného plášťa: 550m2
Technický dozor investora: p. Tocik D., 6718304


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Obchodná 14, Košice
Oprava strešného plášťa: Obchodná 14, Košice, 650m2
Technický dozor investora: p. Starostová, 6433425


 

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk