Rok 1998

Realizované projekty v roku 1998


Investor:
Okresné stavebné bytové družstvo, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
Oprava strešného plášťa: Blok A3, sídlisko II., Michalovce, 1.000m2
Technický dozor investora: p. Michal PAŇKO, 0946/64 258 68


Investor:
Okresné stavebné bytové družstvo, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
Oprava strešného plášťa: Blok A4, sídlisko Západ, Michalovce, 2.000m2
Technický dozor investora: p. Michal PAŇKO, 0946/64 258 68


Investor:
Okresné stavebné bytové družstvo, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
Oprava strešného plášťa: Blok B4, sídlisko II., Michalovce, 900m2
Technický dozor investora: Dr. Varga , 63 380 33


Investor:
ŽSR - ŽNsP, Masarykova 9, 043 80 Košice
Izolácia výťahovej šachty: 50m2
Technický dozor investora: p. Jakub PELLA, 613 50 29


Investor:
Okresné stavebné bytové družstvo, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
Oprava strešného plášťa: Objekt A, B, C, Michalovce, 1.200m2
Technický dozor investora: p. Michal PAŇKO, 056/ 64 258 68


Investor:
Energo Controls s.r.o., Žilina, pracovisko Košice
Protihlukový obklad stropu: OS Rastislavova 39, Košice
Technický dozor investora: Ing. Juraj MAGOČ, 64 00 328


Investor:
Mestská časť Košice - Šaca, Železiarenská 9, Košice - Šaca
Oprava strešného plášťa: Blok č. 25, Šaca, 700m2
Technický dozor investora: Július KONTUR, Ing. MANDÁK, 684 11 11


Investor:
Staving a.s., Jesenná 18, 080 01 Prešov
Oprava strešného plášťa: Užhorodská, Košice, 420m2
Technický dozor investora: Ing. MADURA, 051/ 7725 029


Investor:
Duplom, Popradská 56/A, 040 11 Košice
Tlaková izolácia: Rodinný dom, Košice, 150m2


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Miškovecká 5, Košice
Oprava strešného plášťa: Miškovecká 5, Košice, 250m2
Technický dozor investora: p. MAKOVNÍK, 646 03 56


Investor:
„SUPAKO“ NOVA s.r.o., 056 01 Gelnica 146
Izolácia a oprava strešnej terasy: OD Mier, Košice, 240m2
Technický dozor investora: Ing. Jozef PALISKO, p. FUKSI, 633 29 60


Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Trebišovská 9, Košice
Lepenie PVC podlahy: Trebišovská 9, Košice, 130m2
Technický dozor investora: p. SALÁKOVÁ, 643 35 21


Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Janigova 5, 7, Košice
Oprava strešného plášťa: Janigova 5 a 7, Košice, 500m2
Technický dozor investora: p. Anna HOPTAJOVÁ, 643 50 42


Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Janigova 1324
Oprava strešného plášťa: Janigova 1324, Košice, 500m2
Technický dozor investora: p. HLÁDEK, 0905 409 701


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov RAK, Raketová 4, Košice
Oprava strešného plášťa: Raketová ul., Košice, 800m2
Technický dozor investora: p. Anna ORAVCOVÁ, 6746 942


Investor:
Bytové hospodárstvo mestskej časti Staré mesto, Košice
Oprava strešného plášťa:: SVB Jakobyho 2,4, Košice, 450m2
Technický dozor investora: p.JAKŠOVÁ, 62 202 79, p. HORENSKÁ, 633 93 06


Investor: PIDES s.r.o., Čárskeho 7, Košice
Oprava strešného plášťa: SVB Obrancov mieru 13-21, Košice, 1.130m2
Technický dozor investora: p. TOMKOVÁ, 632 41 60, Ing. TROŠČÁKOVÁ, 633 46 25


Investor:
DROPA - KRAUS, Park Angelinum 12, Košice
Oprava strešného plášťa: 310m2
Technický dozor investora: p. KRAUS, 633 65 49


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Jantárova 10, Košice
Oprava strešného plášťa: Jantárova 10, Košice, 515m2
Technický dozor investora: p. PLASZKY, 6789 647


Investor:
Územné bytové družstvo, Košice - Kuzmányho, Vojenská 14, Košice
Oprava strešného plášťa: Vojenská 4, 5, 6, Košice, 650m2
Technický dozor investora: p. ČEKLOVSKÁ, 62 537 97


Investor: KVINTETO, Palárikova 20, Košice
Oprava strešného plášťa: Palárikova ul., Košice, 1.000m2
Technický dozor investora: p. KURUC, 6788 262
 

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk