Rok 1999

Realizované projekty v roku 1999


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Wurmova 9,11, Košice
Oprava strešného plášťa: Wurmova 9,11 Košice, 400m2
Technický dozor investora: p. Jusko, 64 325 95


Investor:
SLOVEK s.r.o., Ružová dolina 21/A, Bratislava
Oprava strešného plášťa: Slovek Archív, Košice, 300m2
Technický dozor investora: p. Kalafut, 64 313 94


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov Ďumbier, Ďumbierska 16,18, Košice
Oprava strešného plášťa: Ďumbierska 16,18, Košice, 420m2
Technický dozor investora: Dr. Varga , 63 380 33


Investor:
SE TEKO, Teplárenská 3, Košice
Izolácia obvodovej služobne OST 205: Košice, 200m2
Technický dozor investora: Ing. Štempel, 61 932 20


Investor:
SUBOP Plus s.r.o., Mlynárska ul., Košice
Oprava strešného plášťa: Ružínska 6, 8, Košice, 410m2
Technický dozor investora: Ing. Krahenbiel, 64 233 71, 0905 740 132


Investor:
p. Skokanová, Vihorlatská 37, Košice
Oprava strešného plášťa: RD - Vihorlatská 88, Košice, 40m2
Technický dozor investora: p. Skokanová , 633 66 42


Investor:
Inštitút veterinárnej hygieny a ekológie, Zavarská 11, Trnava
Oprava strešného plášťa: ÚVN a IS Košice, 650m2
Technický dozor investora: Ing. Lanč, p. Lukačovič, 033/55 01 364


Investor:
Bytové hospodárstvo s.r.o., Mäsiarska 26, Košice
Oprava strešného plášťa: Jakobyho 6,8, Košice, 500m2
Technický dozor investora: p. Škripecká, 62 252 17


Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov Marta, Ipeľská ul., Košice
Oprava strešného plášťa: Ipeľská 14,16,18, Košice, 600m2
Technický dozor investora: Ing. Mariščák, 64 27 587


Investor:
Okresné stavebné bytové družstvo, Plynárenská 1, Michalovce
Oprava strešného plášťa: objekt Blok A7, Michalovce, 300m2
Technický dozor investora: p. Michal Paňko, 056/ 64 258 68


Investor:
Okresné stavebné bytové družstvo, Plynárenská 1, Michalovce
Oprava strešného plášťa: objekt Blok A6, Michalovce, 300m2
Technický dozor investora: p. Michal Paňko, 056/64 258 68


Investor:
Okresné stavebné bytové družstvo, Plynárenská 1, Michalovce
Oprava strešného plášťa: objekt Blok N2, Michalovce, 1.200m2
Technický dozor investora: p. Michal Paňko, 056/ 64 258 68


Investor:
Okresné stavebné bytové družstvo, Plynárenská 1, Michalovce
Oprava strešného plášťa: objekt OSBD, Michalovce, 850m2
Technický dozor investora: p. Michal Paňko, 056/ 64 258 68


Investor:
„SUPAKO“ NOVA s.r.o., Gelnica 146
Skladové priestory Gelnica: sadrokartónový strop, priečky, podlahy
Technický dozor investora: Ing. Jozef Palisko, 63 389 31


Investor:
SUBOP Plus s.r.o., Mlynárska 19, Košice
Oprava strešného plášťa: Jenisejská 57 - 63, Košice, 800m2
Technický dozor investora: Ing. Majorský, 62 246 96


Investor:
SC Remos s.r.o., Vozárova 5, Košice
Izolácia strešných terás: KOPA - GIRBEŠ 100m2
Technický dozor investora: Ing. Novotný, 62 575 48


Investor:
firma KORST, Tomášikova 24, Košice
Izolácia terasy, pokládka dlažby: OD Beta, Košice, 160m2
Technický dozor investora: Ing. Strýčko, 63 324 45


Investor
: Duplom Konzorcium, Popradska 56/A, Košice
Oprava strešného plášťa: RD - Ing. Krivda - zelená strecha
Technický dozor investora: p. Holub, Ing. Turčány, 64 250 28


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Čingovská 9, Košice
Oprava strešného plášťa: Čingovská 9, Košice, 550m2
Technický dozor investora: p. Haluška, 6741 430, p.Btcher, 6741 416


Investor:
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Užhorodská 4, Košice
Oprava strešného plášťa: Užhorodská 4, Košice, 450m2
Technický dozor investora: p. Verner, 0905 225 504


Investor:
SWAM Renault s.r.o., Vozárova 1, Košice
Oprava strešného plášťa: Renault - Michalovce, 1.000m2
Technický dozor investora: MVDr. Ján Švec, 62 509 03, 0905 760 732


Investor:
EJOT Slovakia s.r.o., Žižkova 31, Košice
Stavebné úpravy v hale VSS: Košice - podlahy, priečky, sadrokartónový strop
Technický dozor investora: Ing. Juraj Novák, 0903 644 474

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk