Rok 2001

Realizované projekty v roku 2001

 

Investor: EJOT Slovakia s.r.o., Južná tr. 82, Košice
Stavebné úpravy v hale VSS
Technický dozor investora: Ing.Novák, 62 217 60
 
   
Investor: Bytové hospodárstvo s.r.o., Mäsiarska 26, Košice
Maľby, nátery a pokládka PVC na objekte: Pajorová 4, Košice
Technický dozor investora: Ing. Duklesová, 63 330 11
 
   
Investor: BRAM, Južná tr.72, Košice
Hydroizolácia žľabov na objekte: OC KVP, 150m2
Technický dozor investora: p. František Hlopko, 0905 421 247
 
   
Investor: Supako Nova a.s., Gelnica 146
Hydroizolácia strechy  na objekte:OD Mier, Košice, 925m2
Technický dozor investora: Ing. Palisko, 63 329 60
 
   
Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov SČ 866, Košice
Hydroizolácia strechy so zateplením na objekte: Kalinovská 5, Košice, 300m2
Technický dozor investora: p. Zahuranec, 68 342 52
 
   
Investor: KPS Orvis družstvo, Južná trieda 74, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: ZŠ Michaľany, 1.220m2
Technický dozor investora: p. Kmec, 67 836 68, 0905 970 028
 
   
Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov „Tolerancia“, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Miškovecká 6, Košice, 250m2
Technický dozor investora: p. Kukura, 64 607 53
 
   
Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Irkutská 7,8,9, Košice
Hydroizolácia strechy a izolácia loggie na objekte: Irkutská 8, Košice
Technický dozor investora: Ing. Kravárik, 67 434 17, 0905 440 805
izolaciekosice
   
Investor: Supako Nova a.s., Gelnica 146
Oprava strešnej krytiny na skladoch: Gelnica
Technický dozor investora: Ing. Palisko, 63 329 60
 
   
Investor: EJO - Ing. Séman Eugen, Haburská 2, Košice-Pereš
Hydroizolácia strechy na objekte: AGW, Košice, 400m2
Technický dozor investora: Ing. Séman Eugen, 0905 265 033
izolaciekosice
   
Investor: Vlastníci bytov Tr. SNP 81, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Tr. SNP 81, Košice, 280m2
Technický dozor investora: p. Puhalová , 64 242 90
 
   
Investor: RS CENTRUM, Hlavná 116, Košice
Oprava terás na objekte: OC KVP, 50-90m2
Technický dozor investora: Ing. Juhász, 64 527 68, 0905 628 644
izolaciekosice
   
Investor: BPMK, Južné nábrežie 13, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Kuzmányho 17, Košice, 220m2
Technický dozor investora: p. Gallo, 62 300 76
izolaciekosice
   
Investor: Riaditeľstvo Gymnázia a ZŠ s vyuč.jazykom maďarským, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Gymnázia a ZŠ, Kuzmányho 6, Košice, 600m2
Technický dozor investora: Mgr. Reiter, 62 219 54
izolaciekosice
Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk