Rok 2002

Realizované projekty v roku 2002


Investor:
OC KVP – Grunt
Oprava sprchárne - obklad, izolácia, špárovanie: 50m2
Technický dozor investora: Ing. Juhász, p. Eliáš, 645 27 68


Investor:
SVB Miškovecká 14, 15, Košice
PVC - podesty, medzipodesty, stupne na objekte: Miškovecká 15, 253m2
Technický dozor investora: Mgr. Ján Funderák, 0905 147 848


Investor:
Bytové hospodárstvo s.r.o., Košice
Maľby, nátery, dlažba a pokládka PVC vo vchode: Pajorová 2, Košice, 280m2
Technický dozor investora: p.Šimková, 0905 267 987


Investor:
Miestna správa bytov Košice - Šaca
Hydroizolácia balkóna: Železiarenskej 68, Košice – Šaca, 96m2
Technický dozor investora: p. Vrbová, 684 14 31, Ing. Slezák, 0903 906 945, p. Krcho, p. Karafa


Investor:
KPS Orvis, Južná trieda 74, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: KPS Orvis pásmi SBS s bridlicovým posypom, 600m2
Technický dozor investora: p. Kmec, 678 36 68


Investor:
Prvá česko-slovenská poisťovňa a.s., Garbiarska 2, Košice
Hydroizolácia strechy so zásypom štrku na objekte: PČSP, 900m2
Technický dozor investora: p. Majerová, 680 31 78, p.Vernerová, 622 69 29


Investor:
TURDUS s.r.o., Dunajská Streda
Stavebné práce na butiku B1 v objekte: OPTIMA - Ke- Telecom GSM, 600m2
Technický dozor investora: p. Rigó Csaba, 0904 430 730


Investor:
Ing. Zoltán DUDÁŠ, Mengusovská 10, Košice
Zateplenie obytného domu: Mengusovská 10-severné priečelie vľavo, východné priečelie, južné priečelie o ploche, 72m2
Technický dozor investora: Doc.Ing. Chachaľák, 633 82 90


Investor:
Doc. Ing. Michal CHACHAĽÁK, Mengusovská 10, Košice
Zateplenie obytného domu: Mengusovská 10-severné priečelie vľavo, východné priečelie, južné priečelie o ploche, 75m2
Technický dozor investora: Doc. Ing. Chachaľák, 633 82 90


Investor:
MUDr. Jarmila PÍROVÁ, Mengusovská 10, Košice
Stavebno-rekonštrukčné práce: o ploche 15m2
Technický dozor investora: MUDr. Pírová, 632 00 79


Investor:
Ing. Marián PRESPERÍN, Mengusovská 10, Košice
Zateplenie obytného domu: Mengusovská 10-severné priečelie vľavo, východné priečelie, južné priečelie o ploche 105m2
Technický dozor investora: Ing. Presperín, 632 07 66


Investor:
BYTEX s.r.o., Palackého 14, Košice
Povrchová úprava atikových plôch a stredového stĺpa obytného domu: Mengusovská 10 o ploche 132m2
Technický dozor investora: Bytex, 729 76 71


Investor:
Otília HÉREGIOVÁ, Mengusovská 10, Košice
Zateplenie obytného domu: Mengusovská 10, severná stena o ploche 30m2
Technický dozor investora: p. Héregiová


Investor:
SVB TRIO, Komenského 58, Košice
Zateplenie obytného domu: Watsonova 1, Košice, 1.500m2
Technický dozor investora: p.Kyščíková, 632 20 59, 0907 906 921


Investor:
RD - Bidovce
Pokládka zelenej nórskej tersovej fólie: 30m2
Technický dozor investora: p. Čabai Zoltán

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk