Rok 2003

Realizované projekty v roku 2003


Investor:
SVB JADLOVEC - Gelnica
Hydroizolácia strechy bytového domu: Tehelná 6, Gelnica 443m2
Technický dozor investora: p. Mitrík Jozef, 0902 192 199


Investor:
Byty servis s.r.o., Trieda SNP 61, Košice
Hydroizolácia strechy bytového domu: Užhorodská 23, Košice, 190m2
Technický dozor investora: Ing. Fenďa, 055/642 75 08


Investor:
SBD III., Furčianska 60, Košice
Hydroizolácia strechy bytového domu: Exnárova 17, Košice, 185m2
Technický dozor investora: p. Sokolová, 055/798 06 19


Investor:
SVB - Čapajevova 14, Košice
Hydroizolácia strechy bytového domu: Čapajevova 14, Košice, 423m2
Technický dozor investora: p. Kašša, 644 66 65


Investor:
RD - Furčianska ul., Košice
Zateplenie fasády na objekte: rodinný dom, 435m2
Technický dozor investora: Ing. Roško, p. Nielsen, 0903 601 839


Investor:
Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Azovská 1, Košice, 215m2
Technický dozor investora: p. Mušinský, 0905 293 510


Investor:
Združená stredná škola odevná a textilná, Textilná 1, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte školy: 1.138m2
Technický dozor investora: p. Smreková, 055/674 29 40


Investor:
SVB-RAK, Raketová 4, 5, 6, Košice
Zateplenie bytového domu: Raketová 4, 5, 6, Košice, 1.152m2
Technický dozor investora: p. Oravcová, 055/674 69 42


Investor:
SVB-KVINTETO, Palárikova ul., Košice
Zateplenie bytového domu: Palárikova-Košice, 485m2
Technický dozor investora: p. Kuruc, 0903 640 092


Investor:
SVB, Komenského 58, Košice
Hydroizolácia strechy bytového domu: Komenského 58, Košice, 316m2
Technický dozor investora: p. Krešák, 0907 440 533

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk