Rok 2004

Realizované projekty v roku 2004

 

Investor: SVB-KVINTETO, Palárikova, Košice
Zateplenie bytového domu: Palárikova 12-20, Košice, 1.040m2
Technický dozor investora: p. Kuruc, 0903 640 092
izolaciekosice
   

Investor: SVB-RAK, Raketová, Košice
Zateplenie bytového domu: (fasáda juh a loggie) Raketová 4, 5, 6, Košice, 540m2
Technický dozor investora: p. Oravcová, 055/674 69 42, 0908 544 665

izolaciekosice
   
Investor: SVB-LOMONOSOVOVÁ, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Lomonosovová 2, Košice, 220m2
Technický dozor investora: p. Ovšanková, 055/677 06 42, p. Dóciová, 055/678 96 91
izolaciekosice
   
Investor: SVB-FURČAN 685 , Buzulucká, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Buzulucká 12, Košice, 220m2
Technický dozor investora: p. Tálová, 0915 914 436
 
   
Investor:  SVB-ZÁPAD, Michalovce
Hydroizolácia strechy na objekte: Jána Švermu 1344, Michalovce, 2.400m2
Technický dozor investora: p. Hospodár, 0907 253 041, p. Lucová, 056/642 66 03
izolaciekosice
   
Investor:  SBD III., Furčianska 60, Košice
Zateplenie komína na objekte: SBD III., Furčianska 60, Košice, 45m2
Technický dozor investora: p. Vencel, 0905 563 631
 
   
Investor:  Varšavská 13, Košice
Zateplenie bytového domu: Varšavská 13, Košice, 480m2
Technický dozor investora: JUDr. Janičinová, 0907 338 248, p. Naster, 0903 627 840, Ing. Marková, 055/ 674 61 02
 
   
Investor: ZIPP Geča, Geča 248
Hydroizolácia žľabu na lodi objektu: ZIPP Geča, Geča 248, 960m2
Technický dozor investora: p. Ječo, 0904 655 879
 
   
Investor:  SVB-ČIERNOMORSKÁ, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Čiernomorská 1, Košice, 450m2
Technický dozor investora: p. Ječo, 0904 655 879
 
   
Investor:  FN-L. PASTEURA, Rastislavova 43, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Monoblox XIX. pavilón, Košice, 140m2
Technický dozor investora: Ing. Hudák, 0908 994 587, p. Filo 0903 403 702, 055/615 30 89
 
   
Investor:  Ing. Takáč, Viničná 4, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Viničná 4, Košice, 45m2
Technický dozor investora: Ing. Takács, 0905 278 952
 
   
Investor:  Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55
Hydroizolácia strechy na objekte: Knižnica G. Zvonického, Michalovce, 923m2
Technický dozor investora: p. Ebský, 0907 587 302, Ing. Baltész, 0905 459 525
 
   
Investor:  SVB-TORYSA, Pražská 14-16, Košice
Odstránenie závad zatekania na objekte: Pražská 14-16, Košice, 400m2
Technický dozor investora: Ing. Daňko, 0903 774 550, p. Vološin, 055/644 44 18
izolaciekosice
   
Investor:  Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55
Hydroizolácia strechy na objekte: Štátny archív, Michalovcee, 600m2
Technický dozor investora: p. Ebský, 0907 587 302
 
   
Investor:  Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55
Hydroizolácia strechy na objekte: Pavilón služieb Stráňany, Michalovce, 390m2
Technický dozor investora: p. Ebský, 0907 587 302, Ing. Baltész, 0905 459 525
 
   
Investor:  Miestny MSÚ, Michalovce
Hydroizolácia strechy na objekte: Miestny MSÚ, Michalovce, 1.176m2
Technický dozor investora: Ing. Baltész, 0905 459 525
 

 

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk