Rok 2005

Realizované projekty v roku 2005

 

Investor: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55
Hydroizolácia strechy na objekte: Športová Hala, Michalovce, 2.800m2
Technický dozor investora: Ing. Baltész, 056/642 44 26, 0905 459 525
izolaciekosice
   


Investor:
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55
Oprava a izolácia strešných svetlíkov na objekte: Športová Hala, Michalovce, 30ks
Technický dozor investora: Ing. Baltész, 056/642 44 26, 0905 459 525

 
   
Investor: SVB-TORYSA, Pražská 14-16, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Pražská 14-16, Košice, 400m2
Technický dozor investora: Ing. Daňko, 0903 774 550, Ing. Lečšišin, 678 26 91
izolaciekosice
   
Investor: SVB-JANTÁROVÁ, Jantárová 10, Košice
Zateplenie fasády a systémové poruchy na objekte: Jantárová 10, Košice, 2.700m2
Technický dozor investora: p. Plaszký, 0905 271 409
izolaciekosice
   
Investor: Vojenská ozdravovňa, Zemplínska Šírava
Hydroizolácia strechy na objekte: Vojenská ozdravovňa, Zemplínska Šírava, 100m2
Technický dozor investora: p. Budkovský
 
   
Investor: pán Gamboš, Geča
Hydroizolácia strechy na objekte: Garáž, Geča, 35m2
Technický dozor investora: p. Gamboš
 
   
Investor: MUDr. Peter Smolko, Gudernova, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Garáž, Gudernova, 25m2
Technický dozor investora: MUDr. Smolko
 
   
Investor: RUŽÍNSKA 6-8, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Ružínska 6-8, Košice, 405m2
Technický dozor investora: Ing. Leščišin, 678 26 91
izolaciekosice
   
Investor: SVB KRUPINSKÁ, Krupinská 12, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Krupinská 12, Košice, 300m2
Technický dozor investora: p. Kováčová, 0903 936 730
 
   
Investor: SVB KRUPINSKÁ, Krupinská 12, Košice
Zateplenie fasády na objekte: Krupinská 12, Košice, 650m2
Technický dozor investora: p. Kováčová, 0903 936 730
 izolaciekosice
   
Investor: SVB MICHAĽANY, Trebišov
Hydroizolácia strechy na objekte: SVB Michaľany, Trebišov, 300m2
Technický dozor investora: p. Hutyrová, 0903 747 282, p. Uhrín, 0915 926 211
 
   
Investor: Rastislav TINDUR, Pača 120, Rožňava
Hydroizolácia strechy na objekte: Terasa-Pača, Rožňava, 70m2
Technický dozor investora: p. Tindur, 0903 636 133
 
   
Investor: Ján HARBUĽÁK, Havlíčkova 24-26, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Terasa-Havlíčkova 24-26, Košice, 40m2
Technický dozor investora: p. Harbuľák, 055/633 10 56
 
   
Investor: SVB BUDAPEŠTIANSKA, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Budapeštianska 42-44, Košice, 480m2
Technický dozor investora: p. Mišcík, 0910 685 615
izolaciekosice
   
Investor: CENON s.r.o., Strážske
Hydroizolácia strechy na objekte: Cenon-Trafostanica OZ Strážske, 635m2
Technický dozor investora: Ing. Demko, 0905 906 804, 056/6861 200
 
   
Investor: ORVIS-TEPLÁRNE, Košice
Hydroizolácia strechy so zateplením na objekte: Orvis-Teplárne, Košice, 100m2
Technický dozor investora: p. Kmec, 0905 970 028
 

 

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk