Rok 2006

Realizované projekty v roku 2006

 

Investor: SVB-JANTÁROVA, Jantárova 10, Košice
Kompletná sanácia loggií s výmenou zábradlí na objekte: Jantárova 10, 130 ks
Technický dozor investora: p. Plaszky, 0905 271 409
izolaciekosice
   

Investor: SVB KRUPINSKÁ, Krupinská 12, Košice
Zateplenie fasády na objekte: Krupinská 12, Košice, 460m2
Technický dozor investora: p. Kováčova, 0903 936 730

izolaciekosice
   
Investor: Stavebné bytové družstvo Košice I., Vojenská 14, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: VIEDENSKÁ 28, Košice, 230m2
Technický dozor investora: p. Filipová, 6229846
izolaciekosice
   
Investor: Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, Košice
Zateplenie fasády na objekte: ROVNÍKOVA 1, Košice, 302m2
Technický dozor investora: p. Naster Pavol, 0903627840
 
   
Investor: Byty – Servis, s.r.o., Gemerská 3, Košice
Zateplenie fasády na objekte: POKROKU 12-14-16, Košice, 1.875m2
Technický dozor investora: Ing. Fenďa, 789 88 27
izolaciekosice
   
Investor: Byty – Servis s.r.o., Gemerská 3, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: UŽHORODSKÁ 29, Košice, 200m2
Technický dozor investora: Ing. Fenďa, 789 88 27
 
   
Investor: Byty – Servis s.r.o., Gemerská 3, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: UŽHORODSKÁ 25,Košice, 200m2
Technický dozor investora: Ing. Fenďa, 789 88 27
 
   
Investor: Poliklinika Medicínke centrum Košice, s.r.o., Brigádnická 2, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Medicínske centrum, Košice, 300m2
Technický dozor investora: RNDr. Ing. Jozef Gula CSc, 643 90 90
izolaciekosice
   
Investor: ZIPP Geča, spol. s.r.o., Geča 248
Hydroizolácia strechy a žľabu na lodi č. 1-2: 1.500m2
Technický dozor investora: Ing. Milan Truhan, 0903 636 950
izolaciekosice
   

Investor:
IN kom, s.r.o., Havanská 19, Košice
Hydroizolácia prístreškov na objekte: PODHRADOVÁ 40, Košice, 65m2
Technický dozor investora: p. Čechovská, 0905 618 840
 

 

 

 

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk