Rok 2007

Realizované projekty v roku 2007

 

1. Investor: Byty – Servis, s.r.o., Gemerská 3, Košice
Zateplenie obvodového plášťa bytového domu 2450 m2 a hydroizolácia strechy so zateplením na objekte: POKROKU 12-14-16, Košice
Technický dozor investora: Ing. Fenďa, tel. 055/7898827
izolaciekosice
   

2. Investor: MENDO - IN, s.r.o., Stará Baštová 1, Košice
Stavebné práce na objekte: Domova dôchodcov - Bunetice
Technický dozor investora

 
   
3. Investor : Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, Košice
Zateplenie fasády na objekte: Lomonosovova 2,4, Košice 1970 m2
Technický dozor investora: p. Naster Pavol, mob. 0903627840
izolaciekosice
   
4. Investor: SVB Pokroku 7,9,11, Košice
Zateplenie fasády na objekte: Pokroku 7,9,11, Košice 1850 m2
Technický dozor investora: Ing. Branislav Paška
 
   
5. Investor : V.Seman – AISA, Správa bytov a domov, Alejová 5, Košice
Zateplenie fasády na objekte : Sokolovská 9,10,11, Košice 1850 m2
Technický dozor investora: p. Vladimír Seman, tel. 055/6427338
izolaciekosice
   
6. Investor: ZIPP Geča, spol. s.r.o., Geča 248
Hydroizolácia strechy a žľabu: na lodi č. 5 - 6 958 m2, atika 29 mb
Technický dozor investora: Ing. Milan Truhan, mob. 0903636950
izolaciekosice
   
7. Investor: ZIPP Geča, spol. s.r.o., Geča 248
Oprava svetlíka medzi loďami: č. 5 - 6
Technický dozor investora: Ing. Milan Truhan, mob. 0903636950
 
   
8. Investor: Gulová Gabriela, Vencová 9, Košice
Hydroizolácia strechy na objekte: Medicínske centrum, Košice 300 m 2
Technický dozor investora: RNDR Ing. Jozef Gula CSc , tel. 055/ 6439090
izolaciekosice

 

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk