Rok 2008

Realizované projekty v roku 2008

 

1. Investor: SVB Pokroku 7,9,11, Košice
Zateplenie obvodového plášťa bytového domu: 1850 m2
a hydroizolácia strechy na objekte :
Pokroku 7,9,11, Košice
Technický dozor investora: Ing. Branislav Paška
 
   
2. Investor : V.Seman – AISA, Správa bytov a domov, Alejová 5, Košice
Zateplenie obvodového plášťa bytového domu 2400 m2
a hydroizolácia strechy na objekte
: Sokolovská 9,10,11, Košice
Technický dozor investora: p. Vladimír Seman, tel. 055/6427338
izolaciekosice
   
3. Investor : Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, Košice
Zateplenie fasády na objekte : Havlíčkova 28, Košice 550 m2
Technický dozor investora: p. Naster Pavol, mob. 0903627840
 izolaciekosice
   
4. Investor : Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, Košice
Zateplenie fasády na objekte : Slobody 14,16,18, Košice 1950 n2
Technický dozor investora: p. Naster Pavol, mob. 0903627840
 
   
5. Investor : Bytové hospodárstvo s.r.o., Mäsiarska 26, Košice
Zateplenie fasády na objekte : Floriánska 7,9, Košice 1870 m2
Technický dozor investora: Ing. Ladislav Fodor, tel. 055/6225008
 izolaciekosice
   
6. Investor : FNLP Košice, Rastislavova 43, Košice
Oprava mozaikovej strechy: obj.45 – Monoblok, pracovisko Tr. SNP 1, Košice
Technický dozor investora: tel: Ing. Jozef Hudák, tel. 055 / 6153065
 izolaciekosice

 

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk