Rok 2009

Realizované projekty v roku 2009

 

1. Investor : Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, Košice
Zateplenie strechy na objekte : Slobody 14,16,18, Košice 1750 m2
Technický dozor investora: p. Naster Pavol, mob. 0903627840
 
   
2. Investor : Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, Košice
Zateplenie fasády a strechy, obnova lóggií: BD Zborovská 4,6,8,10 2155 m2
Technický dozor investora: p. Adamčin, mob. 0907954439
izolaciekosice
   
3. Investor : Spoločenstvo vlastníkov bytov Zborovská 2, Košice
Oprava fasády: BD Zborovská 2 , Košice 250 m2
Technický dozor investora:
 
   
4. Investor : KAMICO s.r.o., Košice
Zateplenie a hydroizolácia strechy fóliou: firmy Kamico s.r.o. v Šebastovciach
Technický dozor investora:
 

 

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk