Rok 2010

Realizované projekty v roku 2010

 

1. Investor : Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, Košice
Zateplenie strechy: BD Zborovská 4,6,8,10 1050 m2
Technický dozor investora: p. Adamčin, mob. 0907954439
izolaciekosice
   
2. Investor : Bytové hospodárstvo s.r.o., Mäsiarska 26, Košice
Zateplenie fasády a systémové poruchy loggii: BD Floriánska 7,9, Košice 980 m2
Technický dozor investora: Ing. Ladislav Fodor, tel. 055/6225008
izolaciekosice
   
3. Investor : Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, Košice
Zateplenie fasády: BD Postupimská 17,19, Košice 1680 m2
Technický dozor investora: p. Naster, tel.: 055/6746102
izolaciekosice
   
4. Investor : SBD III Košice, Furčianska 60/1013, Košice
Zateplenie štítovej steny: BD Maurerova 1, Košice 350 m2
Technický dozor investora: Ing. Kravec, tel.: 055/ 7980438
 

 

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk