Rok 2011

Realizované projekty v roku 2011

 

1. Investor: Bytové hospodárstvo Mäsiarska 26, Košice
Hydroizolácia strechy: BD Rožňavská 9, Košice 250m2
Technický dozor investora: Ing. Fodor, tel.: 0903 635 694
izolaciekosice
   
2. Investor: Bytex Slovensko s.r.o., Čárskeho 7, Košice
Zateplenie a hydroizolácia strechy: BD Maďarská 3, Košice 550 m2
Technický dozor investora: p. Bugorčík, tel.: 729 76 71
izolaciekosice
   
3. Investor: SVB Rovníkova 8, Košice
Hydroizolácia strechy a zateplenie strojovne: BD Rovníkova 8, Košice 650 m2
Technický dozor investora: Mgr. Lopuchovská, tel.: 0918 733 527
izolaciekosice
   
4. Investor: AISA, správa bytov a domov, Alejová 2, Košice
Zateplenie: BD Moldavská 33, 35, Košice 907 m2
Technický dozor investora: p. Kurimská, tel.: 0948 005 713
p. Čepčanyová, tel.: 0948 006 032
izolaciekosice
   
5. Investor : Byty-servis s.r.o., Gemerská 3, Košice
Oprava balkónov: na BD Ždiarska 18, Košice 18 ks
Technický dozor investora : Ing. Fenďa, tel.: 0903 601 362
 
   
6. Investor : Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, Košice
Zateplenie fasády: BD Postupimská 17,19, Košice 1680 m2
Technický dozor investora: p. Naster, tel.: 055/6746102
izolaciekosice

 

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk