Rok 2012

Realizované projekty v roku 2012

 

1. Investor: Bytové hospodárstvo, Mäsiarska 26, Košice
Zateplenie fasády: BD Ružová 39, 41, 43, Košice 1668 m2
Zateplenie strechy: BD Ružová 39, 41, 43, Košice 620 m2
a výmena schodiskových okien
Technický dozor investora: Ing. Fodor, tel.: 0903 635 694
izolaciekosice

 

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk