Hydroizolačný systém fóliami z PVC

Hydroizolačný systém fóliami z PVC: PROTAN, FATRAFOL, HYDROLEN, RHENOFOL

Záruka: 10-15 rokov
Životnosť: 25-30 rokov
 

  • vyspravenie strechy a vyplnenie vodných kaluží stierkovými hmotami
  •  kompletná výmena klampiarskych prvkov z poplastovaného plechu mPVC
  • separácia TATRATEX T-300 g/m2
  • kotvenie fólie prvkami EJOT a zvarenie horúcim vzduchom pištoľ typ LEISTER
  • osadenie vpustí, lapačov lístia, vetracích hlavíc z mPVC
  • zaliatie spojov tekutou fóliou Z-01
Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk