Mikroventilačné pásy bituménové

Mikroventilačné pásy bituménové, s farebným posypom o hr. 5 mm, modifikované:

 

PARAMOELAST PVS 50 termoplastickým kaučukom (SBS) -30° až + 100° C
PARAMOPLAST PVS 50 polypropilénom (APP) -20° až + 120° C
MESTERTEKK polymérasfalt (SBS)
POLYGUM
VEDAG


Záruka: 10 rokov
Životnosť: 20 rokov
  

  • oprava fasád u stojovní výťahov, 2x náter SA-23
  • očistenie a náter klampiarskych prvkov (bez výmeny)
  • vyspravenie strechy a vyplnenie vodných kaluží stierkovými hmotami
  • penetračný náter a perforácia strechy
  • nastavenie pásov SBS
  • v prípade nefunkčného odvetrania strechy osadenie vetracích hlavíc
Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk