Náterová a nástreková technika

Náterová a nástreková technika 6-násobným nástrekom - striekacím zariadením WAGNER

 

Náterová a nástreková technika 6-násobným nástrekom - striekacím zariadením WAGNER, hmoty a.s. PARAMO - Pardubice, ekologické, vodou riediteľné SA-1, A-12, SA-14, SA-23.

 

Výstuha: polyester-skloplast 350 g/m2
Záruka: 3-5 rokov
Životnosť: 10 rokov
 

  • oprava fasád u stojovní výťahov, 2x náter SA-23
  • očistenie a náter klampiarskych prvkov (bez výmeny)
  • otvorenie a presušenie podmočených vrstiev v strešnom plášti
  • vyspravenie strechy a zosilnenie v oslabených miestach a trhlinách výstuhou
  • vyplnenie miest vodných kaluží ľahčenými plnivami (stierky)
  • prevedenie pružnej bezošvej hydroizolácie s výstuhou skloplast-polyester a 6-násobný nástrek
Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk