Všeobecné výhlásenie

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti IZOLÁCIE s.r.o. Košice (ďalej len IZOLÁCIE) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti IZOLÁCIE. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť IZOLÁCIE zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Spoločnosť IZOLÁCIE si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a sú majetkom spoločnosti IZOLÁCIE alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou IZOLÁCIE. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti IZOLÁCIE.

 

Všetky osobné údaje získava spoločnosť IZOLÁCIE od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Zelene strechy

IZOLÁCIE s.r.o. Košice

Levočská 3

040 12 Košice

  

055/674 9246

info@izolaciekosice.sk